Miserere

‘Wees mij genadig’ opent een nieuw venster
ootmoed van alle dagen
rijkt tot in de hoogste hemel daar
waar Jij bent
voor altijd en eeuwig en
nog lang erna
voorgoed

Foto TESSonome

‘Wees mij genadig’ schenkt nieuw leven
vanuit ootmoed gevoed
op weg naar Jou en weer
terug naar mij alwaar
lippen ontsloten en
harten geopend
voorgoed

‘Wees mij genadig’ ziet mij opnieuw staan
verootmoedigd in tanden der tijd
der dingen en van alle manieren
om te spreken met de mond
van Jou waarachtig
geliefd en bemind
voorgoed

TESS //UIT GOD GEBOREN// AMSTERDAM 2012

‘Wees mij genadig’ – alluderend op Miserere Ps. 51, 3-4.12-19 -  is ontstaan tijdens het samenzijn, vandaag, in de Oude Lutherse kerk op het Spui.

*

*